Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022050, 06VAT022050 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-11 Stoppdatum 2015-09-11
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 14150
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: