Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT030012, 06VAT030012 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-26 Stoppdatum 2015-08-26
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 9731
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: