Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032031, 06VAT032031 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-05 Stoppdatum 2015-09-05
Mängd (ton): 15,74 Kostnad totalt: 24907
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: