Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032063, 06VAT032063 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-06 Stoppdatum 2015-09-06
Mängd (ton): 14,76 Kostnad totalt: 23350
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: