Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040007, 06VAT040007 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-07 Stoppdatum 2015-09-07
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4670
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: