Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051009, 06VAT051009 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-16 Stoppdatum 2015-09-16
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6211
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: