Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052014, 06VAT052014 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-19 Stoppdatum 2015-09-19
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 18944
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: