Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058073, 06VAT058073 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-09 Stoppdatum 2015-09-09
Mängd (ton): 9,94 Kostnad totalt: 15723
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: