Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059018, 06VAT059018 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-08 Stoppdatum 2015-10-08
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4774
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: