Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björnhultsgölen, 098427 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-26 Stoppdatum 2015-10-26
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7974
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import