Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bråtagölen, 098640 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-22 Stoppdatum 2015-10-22
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4620
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import