Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Englandssjöarna, 670066 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-20 Stoppdatum 2015-09-20
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1553
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import