Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Krampegöl, 074688 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-18 Stoppdatum 2015-12-18
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1817
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import