Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillegöl, 101210 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-04 Stoppdatum 2015-09-04
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1557
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import