Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärsjön, 101400 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-28 Stoppdatum 2015-08-28
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3139
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import