Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östersjön, 101245 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-09 Stoppdatum 2015-09-09
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 13132
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import