Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT012006, 06VAT012006 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-01 Stoppdatum 2015-09-01
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4787
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import