Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017071, 06VAT017071 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-13 Stoppdatum 2015-09-13
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3076
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import