Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019002, 06VAT019002 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-14 Stoppdatum 2015-09-14
Mängd (ton): 13,09 Kostnad totalt: 20455
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import