Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eldsjön, 101011 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-19 Stoppdatum 2015-03-19
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 14361
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import