Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hallasjön, 101080 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-30 Stoppdatum 2015-08-30
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 16009
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import