Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Linnerydssjön, 098676 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-28 Stoppdatum 2015-03-28
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 5228
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import