Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180007, 06VAT180007 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-13 Stoppdatum 2015-12-13
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 17022
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import