Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015015, 06VAT015015 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-29 Stoppdatum 2015-08-29
Mängd (ton): 34,24 Kostnad totalt: 54618
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import