Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022047, 06VAT022047 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-12 Stoppdatum 2015-09-12
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4614
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 



Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import