Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040207, 06VAT040207 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-20 Stoppdatum 2015-03-20
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6227
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import