Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052003, 06VAT052003 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-17 Stoppdatum 2015-09-17
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 31521
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import