Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058076, 06VAT058076 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-09 Stoppdatum 2015-09-09
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 18992
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import