Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060062, 06VAT060062 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-07 Stoppdatum 2015-10-07
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 21867
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: