Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060063, 06VAT060063 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-07 Stoppdatum 2015-10-07
Mängd (ton): 50,18 Kostnad totalt: 78538
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: