Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105030, 06VAT105030 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-25 Stoppdatum 2015-10-25
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 14385
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: