Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT139212, 06VAT139212 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-29 Stoppdatum 2015-10-29
Mängd (ton): 4,13 Kostnad totalt: 6567
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: