Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141064, 06VAT141064 Budgetår: 2015
Startdatum: 2016-01-15 Stoppdatum 2016-01-15
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8106
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: