Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-13 Stoppdatum 2015-12-13
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 16873
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: