Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA JÄRNSJÖN, 636684151234 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-15 Stoppdatum 2015-12-15
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 8737
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: