Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 627320149553 Budgetår: 2015
Startdatum: 2016-01-05 Stoppdatum 2016-01-06
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 6322
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: