Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅSGÖL, 629027148734 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-22 Stoppdatum 2015-12-22
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6372
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: