Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-17 Stoppdatum 2015-02-17
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2579
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: