Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gisslasjön, ly021 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-23 Stoppdatum 2015-02-23
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2628
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: