Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnsjön, sk071 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-13 Stoppdatum 2015-02-13
Mängd (ton): 8,96 Kostnad totalt: 12278
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: