Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Husören, br036 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-18 Stoppdatum 2015-02-18
Mängd (ton): 7,98 Kostnad totalt: 12488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: