Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-08 Stoppdatum 2015-07-08
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 5727
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: