Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Krustjärn, 659310 129316 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-07 Stoppdatum 2015-07-07
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 9033
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: