Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLBOVATTNET, 661174 128983 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-26 Stoppdatum 2015-10-26
Mängd (ton): 10,11 Kostnad totalt: 8895
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: