Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RINNEN, 661549 128928 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-27 Stoppdatum 2015-10-27
Mängd (ton): 60,50 Kostnad totalt: 53180
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: