Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BUTJÄRN, 664397 129404 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-18 Stoppdatum 2015-10-18
Mängd (ton): 12,89 Kostnad totalt: 11330
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: