Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRNET, 664678 132739 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-13 Stoppdatum 2015-07-13
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 3260
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: