Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNET, 661097 130617 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-10 Stoppdatum 2015-07-10
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 2365
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: