Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NED LOVEN, 659384 132112 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-20 Stoppdatum 2015-10-20
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 11162
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: