Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORDVIGGSJÖN, 671020 132971 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-30 Stoppdatum 2015-07-30
Mängd (ton): 26,93 Kostnad totalt: 21517
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: